Tag: Bu Bu Jing Xin episode 32 recap

What’s New?

-I'm back and watching Ruyi Zhuan (Ruyi's Royal Love in the Palace)!

Currently Watching

C-dramas

  • Ruyi’s Royal Love in the Palace

Heisui’s Tweets

Follow My Drama Tea

Twitter Googleplus RSS Bloglovin Feedly
Follow My Drama Tea on WordPress.com

Subscribe via Email!

Join 605 other subscribers

Popular Posts

The Legend of Zhen Huan: Eps 45-52
The Nail Guards of Zhen Huan Zhuan
Lan Ling Wang: Eps 45-46 (Finale) / Strategic Yu Wen Yong/Daniel Chan Watching
Ruyi's Royal Love in the Palace: Eps 10-14 Review
The Pros & Cons of Empresses in the Palace (U.S. Version)
The Legend of Zhen Huan: Eps 73-75
The Hairstyles of Legend of Zhen Huan: Zhen Huan (Part I)

Archives